CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Tự tại giữa vô thường - 04. Bốn giai đoạn của tonglen

Ấn tống
Album: 
Tự tại giữa vô thường
Trình bày: 
Hướng Dương
Tác giả: 
Pema Chodron
Category: 
Sách nói
61
Bạn: Không có. TB: 0 (1 vote)
2.962 lượt nghe.
Bình luận