CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Kinh Pháp Cú 08: Số lượng và chất lượng (Phẩm ngàn) (31/10/2010) Thích Nhật Từ

Ấn tống
Album: 
Kinh Pháp Cú giảng giải
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Kinh Pháp Cú
Bạn: Không có. TB: 2.6 (22 votes)
4.760 lượt nghe.
Bình luận