CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Kinh trung bộ - 084. Kinh Madhura

Ấn tống
Album: 
Kinh Trung Bộ (81-100)
Tác giả: 
Đại Tạng Kinh
Category: 
Kinh Trung Bộ
Bạn: Không có. TB: 2.4 (23 votes)
5.867 lượt nghe.
Bình luận

Bình luận

thongminhhon
Nam mô Phật! Kinh số 84 và số 83 là cùng 1 tập tin (tập tin cho bài kinh số 84 không có) Xin quý thầy sửa lại dùm. Kính chúc quý thầy an lạc!
24/03/2010 03:54:33 am