CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Kinh trung bộ - 092. Kinh Sela

Ấn tống
Album: 
Kinh Trung Bộ (81-100)
Tác giả: 
Đại Tạng Kinh
Category: 
Kinh Trung Bộ
360
Bạn: Không có. TB: 2.2 (16 votes)
6.066 lượt nghe.
Bình luận