CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Pháp thoại tháng 3-4 năm 2006

Nết của phái đẹp (12/03/2006)
Giảng tại Chùa Ấn Quang, ngày 12-3-2006.
Chuyển hóa để sống an vui (04/03/2006)
Giảng tại Trung Tâm Bảo Trợ Xã Hội - Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 04/03/2006.
Sư Phạm Giáo Lý Phật Giáo: Tiếp biến văn hóa trong hoằng pháp (12/03/2006)
Giảng tại Lớp Cao cấp Giảng sư, chùa Hoà Khánh, ngày 12-3-2006.
Sư Phạm Giáo Lý Phật Giáo: Kinh nghiệm hoằng pháp của Đức Phật (17/03/2006)
Giảng tại Lớp Cao cấp Giảng sư, chùa Hoà Khánh, ngày 17-3-2006.
Sư Phạm Giáo Lý Phật Giáo: Phương pháp minh hoạ cụ thể trong pháp thoại (20/03/2006)
Giảng tại Lớp Cao cấp Giảng sư, chùa Hòa Khánh, ngày 20-3-2006
Sư Phạm Giáo Lý Phật Giáo: Phương pháp diễn dịch duyên khởi trong hoằng pháp (23/03/2006)
Giảng tại Lớp Cao cấp Giảng sư, chùa Hoà Khánh, ngày 23-3-2006.
Sư Phạm Giáo Lý Phật Giáo: Phương pháp quy nạp nhân quả trong hoằng pháp (27/03/2006)
Giảng tại Lớp Cao cấp Giảng sư, chùa Hoà Khánh, ngày 27-3-2006.
Sư Phạm Giáo Lý Phật Giáo: Kể chuyện trong hoằng pháp (30/03/2006)
Giảng tại Lớp Cao cấp Giảng sư, chùa Hoà Khánh, ngày 30-3-2006.
Sư Phạm Giáo Lý Phật Giáo: Thuyên thích trong hoằng pháp (03/04/2006)
Giảng tại Lớp Cao cấp Giảng sư, chùa Hoà Khánh, ngày 3-4-2006.
Sư Phạm Giáo Lý Phật Giáo: Chuyện minh họa trong hoằng pháp (06/04/2006)
Giảng tại Lớp Cao cấp Giảng sư, chùa Hoà Khánh, ngày 6-4-2006
Hạnh cúng dường - Phần 1 (19/03/2006)
Giảng tại Chùa Ấn Quang, ngày 19/03/2006
Sư Phạm Giáo Lý Phật Giáo: Bài mở đầu (10/03/2006)
Giảng tại Lớp Cao cấp Giảng sư, chùa Hoà Khánh, ngày 10-3-2006.

Video mới nhất

Kinh Căn Bản Tu Tập - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng trong khóa tu Xuất Gia Gieo Duyên lần 5 tại chùa Giác Ngộ, ngày 29-05-2019
Kinh Vô Ngã Tướng - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng trong khóa tu Xuất Gia Gieo Duyên lần 5 tại chùa Giác Ngộ, ngày 28-05-2019
Đức Phật và doanh nhân - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Xuân Lan, Quảng Ninh, ngày 04-05-2019
Vấn đáp: Tu là gì? - Không để quá khứ làm khổ tâm - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng tại Nhà hàng chay Tuệ Giác, Hà Nội ngày 03-05-2019
Cái nhìn như thật và cốt lõi thiền Vipassana - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng tại Nhà hàng chay Tuệ Giác, Hà Nội ngày 03-05-2019
Tuyên bố Vesak LHQ 2019 P5 - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng tại HVPGVN TPHCM, ngày 22-05-2019