CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Kinh Trung Bộ 39 (Đại Kinh Xóm Ngựa) - Phẩm hạnh người xuất gia (16/04/2006)

Ấn tống
Bạn: Không có. TB: 2.4 (23 votes)
5.459 lượt nghe.
Bình luận