CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Pháp thoại tháng 07 năm 2014

Tab chính

Các phương pháp trừ diệt khổ đau
Giảng tại chùa Thiện Minh, Lyon, Pháp, ngày 13/07/2014
Năm sức mạnh
Giảng tại Chùa Giác Nguyện - Brno, Cộng hòa Czech, ngày 24/07/2014
Vai trò Phật tử tại gia
Giảng tại Chùa Nhân Hòa, Warzawa, Ba Lan, ngày 26/07/2014
Quan Âm Thị Kính, Quan Âm Diệu Thiệu và Bồ Tát Quan Âm
Giảng tại Niệm Phật đường Giác Minh, Praha, cộng hòa Czech, ngày 15/07/2014.
Mười ngộ nhận về đạo Phật
Giảng tại Hội trường Đông Đô, TTTM SAPA, Praha, Czech, ngày 27/07/2014
Trí tuệ vượt khổ đau
Giảng tại đạo tràng Tuệ Giác - Budapest - Hungary, ngày 19/07/2014.
Tâm hoan hỷ và hạnh tùy hỷ
Giảng tại Chùa Giác Đạo, TTTM ASIA GRAGON SVATY KRIZ, PT Cheb, CH Czech, ngày 28/07/2014
Phật tử tại gia - Từ kiến thức đến hành trì
Giảng tại Hà Lan, ngày 05/07/2014.
Vượt qua bệnh chấp ngã
Giảng tại Chùa Phổ Đà - Berlin, CHLB Đức, ngày 19/07/2014
Những ngộ nhận về Tịnh Độ tông
Giảng tại chùa Phật Huệ, Frankfurt, Đức, ngày 06/07/2014.
Chuẩn bị cho cái chết
Giảng tại NPĐ Giác Tuệ, TP Dresden-CHLB Đức, ngày 20/07/2014

Video mới nhất

Cách chọn đề tài l Phương pháp nghiên cứu
TT. Thích Nhật Từ giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM, ngày 11/11/2021.
TT. Nhật Từ giảng trong khóa tu Ngày An Lạc 04/04/2021
TT. Thích Nhật Từ giảng trong khóa tu Ngày An Lạc tại chàu Giác Ngộ, 04/04/2021.
Khái quát văn học Phật giáo Pali
TT. Thích Nhật Từ giảng tại trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia TP.HCM, ngày 01/04/2021.
5 pháp quán của Bồ-tát Quán Thế Âm trong Kinh Pháp hoa
TT. Nhật Từ thuyết giảng nhân kỷ niệm Bồ-tát Quán Thế Âm đản sanh (19/02 AL), ngày 31/03/2021, tại chùa Giác Ngộ.
Vì sao không được hạnh phúc?
TT. Nhật Từ giảng trong khóa tu Tuổi Trẻ Hướng Phật tại chùa Giác Ngộ, ngày 28/03/2021.
Tài liệu và đề tài l Phương pháp nghiên cứu
TT. Thích Nhật Từ giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM, ngày 11/11/2020.
Bản chất và giá trị của Niết-bàn
TT. Nhật Từ giảng trong khóa tu Ngày An Lạc tại chùa Giác Ngộ, ngày 28/03/2021.
Kỹ năng ghi chép bài giảng l Phương pháp nghiên cứu
TT. Nhật Từ giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM, ngày 03/11/2021.