CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Trí tuệ vượt khổ đau

Ấn tống
Album: 
Pháp thoại tháng 07 năm 2014
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Pháp thoại 2014, Pháp thoại tại châu Âu năm 2014
Giảng tại đạo tràng Tuệ Giác - Budapest - Hungary, ngày 19/07/2014. 493
Bạn: Không có. TB: 1.8 (18 votes)
10.533 lượt nghe.
Bình luận