CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Góc Nhìn Phật Giáo - Kỳ 07: Trầm cảm: Căn bệnh thời hiện đại

Ấn tống

TT. Thích Nhật Từ đối thoại với MC. Thiện Tùng và ThS. Nguyễn Thị Ngọc vào ngày 10/04/2017.

Album: 
Pháp thoại tháng 04 - 2017
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Pháp thoại 2017
Tags: 
trầm cảm
Bạn: Không có. TB: 2.9 (60 votes)
1.931 lượt nghe.
Bình luận