CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Thiền chỉ và thiền quán - TT. Thích Nhật Từ

Ấn tống

Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng trong khóa tu Thiền lần 3 tại chùa Giác Ngộ, ngày 23-04-2017

Album: 
Pháp thoại tháng 04 - 2017
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Pháp thoại 2017
Bạn: Không có. TB: 2.7 (38 votes)
1.688 lượt nghe.
Bình luận