CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Tăng lìa Tăng đoàn sẽ tàn bại

Ấn tống
Album: 
Pháp thoại tháng 05 - 2022
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Pháp thoại 2022

Pháp thoại TĂNG LÌA TĂNG ĐOÀN SẼ TÀN BẠI do TT. Thích Nhật Từ thuyết giảng trong khóa tu Xuất Gia Gieo Duyên tại Chùa Quan Âm Đông Hải (ấp Huỳnh Kỳ, xã Vĩnh Hải, TX Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng),TT. Thích Nhật Từ giảng tối ngày 02-05-2022.

No votes yet
1.080 lượt nghe.
Bình luận