CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Vấn đáp: Phật học ứng dụng 02: Giả từ nghiện ngập: Cờ bạc, rượu chè, ma túy, internet (03/09/2011)

Ấn tống
Album: 
Pháp thoại tháng 09 năm 2011
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Pháp thoại 2011, Vấn đáp: Phật học ứng dụng
Giảng tại chùa Ấn Quang, ngày 03/09/2011
1.163
Bạn: Không có. TB: 2.9 (27 votes)
10.333 lượt nghe.
Bình luận

Bình luận

lienhao10
con muon caio nghien game qua:L a di da phat
05/09/2011 09:34:03 am