CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Pháp thoại tháng 09 năm 2011

Kinh Thiện Sanh 4: Tình thân quyến (02/09/2011)
Giảng tại chùa Gio Linh, Quảng Trị, ngày 02/09/2011.
Phật Học Ứng Dụng 2: Đạo đức học phương tiện truyền thông (23/09/2011)
Giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM, ngày 23/09/2011.
Kinh Thiện Sanh 5: Quan hệ giữa chủ và thợ (02/09/2011)
Giảng tại tổ đình Sắc Tứ Tịnh Quang, Quảng Trị, ngày 02/09/2011.
Kinh Tập 25: Giá trị của Thiền từ bi (25/09/2011)
Giảng tại chùa Xá Lợi, ngày 25/09/2011.
Cánh cửa bại vong 02: Đừng hủy hoại chính mình (04/09/2011)
Giảng tại chùa Xá Lợi, ngày 04/09/2011
Vấn đáp: Văn hóa ăn chay (25/09/2011) Thích Nhật Từ
Trả lời vấn đáp cùng bác sĩ Nguyễn Kim Hưng tại nhà hàng Hoa Khai, Q1, ngày 25/09/2011
Hướng trẻ vào đạo (11/09/2011)
Giảng tại khóa tu Một Ngày An Lạc 154 tại chùa Phổ Quang, ngày 11/09/2011.
Phật Học Ứng Dụng 3: Đạo đức học chính trị (27/09/2011)
Giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM, ngày 27/09/2011.
Thản nhiên trước tám ngọn gió đời (11/09/2011)
Giảng tại chùa Bửu Lâm, Tiền Giang, ngày 11/09/2011
Phật pháp cứu đời (17/09/2011)
Giảng tại chùa Giác Nguyên, ngày 17/09/2011.
Kinh Tập 153: Tám nguyên nhân không được nhất tâm (18/09/2011)
Giảng tại chùa Pháp Vân, ngày 18/09/2011.
Kinh Tập 55: Đạo sư như chiếc thuyền (18/09/2011)
Giảng tại chùa Xá Lợi, ngày 18/09/2011.

Video mới nhất

Kinh Căn Bản Tu Tập - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng trong khóa tu Xuất Gia Gieo Duyên lần 5 tại chùa Giác Ngộ, ngày 29-05-2019
Kinh Vô Ngã Tướng - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng trong khóa tu Xuất Gia Gieo Duyên lần 5 tại chùa Giác Ngộ, ngày 28-05-2019
Đức Phật và doanh nhân - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Xuân Lan, Quảng Ninh, ngày 04-05-2019
Vấn đáp: Tu là gì? - Không để quá khứ làm khổ tâm - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng tại Nhà hàng chay Tuệ Giác, Hà Nội ngày 03-05-2019
Cái nhìn như thật và cốt lõi thiền Vipassana - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng tại Nhà hàng chay Tuệ Giác, Hà Nội ngày 03-05-2019
Tuyên bố Vesak LHQ 2019 P5 - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng tại HVPGVN TPHCM, ngày 22-05-2019