CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Pháp thoại tháng 09 năm 2011

Tab chính

Videos

Kinh Thiện Sanh 5: Quan hệ giữa chủ và thợ (02/09/2011)
Giảng tại tổ đình Sắc Tứ Tịnh Quang, Quảng Trị, ngày 02/09/2011.
Kinh Tập 25: Giá trị của Thiền từ bi (25/09/2011)
Giảng tại chùa Xá Lợi, ngày 25/09/2011.
Vấn đáp: Văn hóa ăn chay (25/09/2011) Thích Nhật Từ
Trả lời vấn đáp cùng bác sĩ Nguyễn Kim Hưng tại nhà hàng Hoa Khai, Q1, ngày 25/09/2011
Cánh cửa bại vong 02: Đừng hủy hoại chính mình (04/09/2011)
Giảng tại chùa Xá Lợi, ngày 04/09/2011
Phật Học Ứng Dụng 3: Đạo đức học chính trị (27/09/2011)
Giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM, ngày 27/09/2011.
Hướng trẻ vào đạo (11/09/2011)
Giảng tại khóa tu Một Ngày An Lạc 154 tại chùa Phổ Quang, ngày 11/09/2011.
Thản nhiên trước tám ngọn gió đời (11/09/2011)
Giảng tại chùa Bửu Lâm, Tiền Giang, ngày 11/09/2011
Phật pháp cứu đời (17/09/2011)
Giảng tại chùa Giác Nguyên, ngày 17/09/2011.