CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Sư phạm hoằng pháp 1: Khái quát về sư phạm hoằng pháp

Ấn tống
Giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM, ngày 30/12/2015
Album: 
Pháp thoại tháng 12 - 2015
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Pháp thoại 2015, Sư phạm hoằng pháp
Bạn: Không có. TB: 2.4 (36 votes)
1.799 lượt nghe.
Bình luận