CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Thành Duy Thức Luận (2012) - Phần 15: Tiến trình sinh tử

Ấn tống
Album: 
Pháp thoại tháng 12 năm 2012
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Thành Duy Thức Luận (2012), Pháp thoại 2012

Giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM, ngày 10/12/2012

Bạn: Không có. TB: 3.3 (16 votes)
6.380 lượt nghe.
Bình luận