CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Chuyển nghiệp 1 (17/06/2005)

Ấn tống
Album: 
Pháp thoại tháng 6 năm 2005
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Pháp thoại tại Mỹ 2005, Pháp thoại 2005
Giảng tại Từ Bi Nguyện, San Jose, 17/06/2005. 211
Bạn: Không có. TB: 3.5 (27 votes)
5.910 lượt nghe.
Bình luận