CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Dung thông văn hóa qua hạnh Bồ-tát Quán Âm - Thích Nhật Từ

Ấn tống
Album: 
Pháp thoại tháng 8 năm 2005
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Pháp thoại tại Mỹ 2005, Pháp thoại 2005

Giảng tại Chùa Phật Tổ, Long Beach, Hoa Kỳ, ngày 23/7/2005.

180
Bạn: Không có. TB: 2.1 (26 votes)
4.378 lượt nghe.
Bình luận