CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Thông điệp Kinh Vu Lan (21/08/2005)

Ấn tống
Album: 
Pháp thoại tháng 8 năm 2005
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Pháp thoại 2005
Giảng tại chùa Giác Lâm, ngày 21/8/2005. 148
Bạn: Không có. TB: 2.4 (25 votes)
3.790 lượt nghe.
Bình luận