CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Pháp thoại

Sư phạm hoằng pháp 09: Pháp sư: Tác phong và phẩm chất cần có

Giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM, ngày 26/01/2016

Sư phạm hoằng pháp 03: Nguyên tắc hoằng pháp “Khế hợp quy luật và căn tính”

Giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM, ngày 18/01/2016

Sư phạm hoằng pháp 04: Nguyên tắc hoằng pháp “Phù hợp với hoàn cảnh xã hội”

Giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM, ngày 18/01/2016

Sư phạm hoằng pháp 05: Mục đích hoằng pháp và đặc điểm của Phật pháp

Giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM, ngày 19/01/2016

Sư phạm hoằng pháp 06: Đức Phật – Nhà hoằng pháp vĩ đại

Giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM, ngày 19/01/2016

Sư phạm hoằng pháp 02: Nguyên tắc hoằng pháp “Lấy Phật và Phật pháp làm quy chiếu”

Giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM, ngày 04/01/2016

Sư phạm hoằng pháp

Giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM, ngày 29/12/2015

Những bài học từ nơi đức Phật chuyển pháp luân

Giảng tại Phật tích Vườn Nai, Ấn Độ, ngày 08/11/2015

Ý nghĩa biểu tượng đản sinh của đức Phật

Giảng tại vườn Lâm Tỳ Ni, Nepal, ngày 02/11/2015

Thực tập căn bản của Phật tử tại gia

Giảng tại Bồ Đề Đạo Tràng, Ấn Độ, ngày 06/11/2015

Đạo Phật cho người mới bắt đầu

Giảng tại chùa Nisshinkutsu, Tokyo, Nhật Bản, ngày 07/06/2015

Kinh Thủ Lăng Nghiêm 5 (2013): Thêm về bản thể của tánh thấy

Giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM, 28-01-2013.

Kinh Thủ Lăng Nghiêm 6 (2013): Bản chất của 5 uẩn

Giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM, 28-01-2013.

Kinh Vô Lượng Thọ 12: Bỏ nghi hoặc đạt trí tuệ

Bỏ nghi hoặc đạt trí tuệ Giảng tại chùa Xá Lợi, 27-01-2013.

Video mới nhất

Giác Ngộ Thoát Khổ Đau - TT. Thích Nhật Từ
Pháp thoại do thầy Nhật Từ giảng tại đạo tràng Giác Ngộ - Hoa Kỳ, ngày 30-05-2017.
Đạo Phật là gì - TT. Thích Nhật Từ
Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Miến Điện, Canada, ngày 25-05-2017
Vấn đáp: Thiền Vipassana - Quý trọng hạnh phúc gia đình - TT. Thích Nhật Từ
Các câu hỏi về: 1/ Thiền Vipassana 2/ Quý trọng hạnh phúc gia đình 3/ Phương pháp chuyển hóa tâm thức 4/ Cốt lõi của đạo Phật 5/ Vượt qua vọng tưởng 6/ Ý thức phụng sự, công quả 7/ Tự ái sai lầm là tự sát 8/ Tuyên bố vô ngã của đức Phật 9/ Thiền-Pháp môn của đại chúng, nỗi sợ chết của người già 10/ Hoằng pháp cho cộng đồng Việt tại Canada 11/ Sống đạo của người tại gia Đã được Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Miến Điện, Canada, ngày 25-05-2017.
Những điều người tu thiền nên biết - TT. Thích Nhật Từ
Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Long Hoa, Canada, ngày 25-05-2017.
Tu trong nghịch cảnh - TT. Thích Nhật Từ
  Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Thuyền Tôn, Canada, ngày 25-05-2017.
Vấn đáp: Các bản kinh trong Tịnh Độ tông - Giảng nghĩa vạn pháp duy thức - TT. Thích Nhật Từ
Các câu hỏi về: 1/ Các bản kinh trong Tịnh Độ tông 2/ Giảng nghĩa vạn pháp duy thức 3/ Vấn nạn của cộng đồng Phật giáo 4/ Có ma hay không? 5/ Tự lực và tha lực Đã được Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Phổ Đà, Canada, ngày 27-05-2017.
Vấn đáp: Khắc phục ngũ dục - Vô lượng pháp môn tu - TT. Thích Nhật Từ
Các câu hỏi về: 1/ Khắc phục ngũ dục 2/ Vô lượng pháp môn tu 3/ Rũ bỏ tự ngã 4/ Buông bỏ phiền não Đã được Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Thuyền Tôn, Canada, ngày 25-05-2017.
Đừng đổ lỗi cho số phận - TT. Thích Nhật Từ
Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Phổ Đà, Canada, ngày 27-05-2017.