CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Pháp thoại

Sư phạm hoằng pháp 09: Pháp sư: Tác phong và phẩm chất cần có

Giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM, ngày 26/01/2016

Sư phạm hoằng pháp 06: Đức Phật – Nhà hoằng pháp vĩ đại

Giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM, ngày 19/01/2016

Sư phạm hoằng pháp 03: Nguyên tắc hoằng pháp “Khế hợp quy luật và căn tính”

Giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM, ngày 18/01/2016

Sư phạm hoằng pháp 04: Nguyên tắc hoằng pháp “Phù hợp với hoàn cảnh xã hội”

Giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM, ngày 18/01/2016

Sư phạm hoằng pháp 05: Mục đích hoằng pháp và đặc điểm của Phật pháp

Giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM, ngày 19/01/2016

Sư phạm hoằng pháp 02: Nguyên tắc hoằng pháp “Lấy Phật và Phật pháp làm quy chiếu”

Giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM, ngày 04/01/2016

Sư phạm hoằng pháp

Giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM, ngày 29/12/2015

Những bài học từ nơi đức Phật chuyển pháp luân

Giảng tại Phật tích Vườn Nai, Ấn Độ, ngày 08/11/2015

Ý nghĩa biểu tượng đản sinh của đức Phật

Giảng tại vườn Lâm Tỳ Ni, Nepal, ngày 02/11/2015

Thực tập căn bản của Phật tử tại gia

Giảng tại Bồ Đề Đạo Tràng, Ấn Độ, ngày 06/11/2015

Đạo Phật cho người mới bắt đầu

Giảng tại chùa Nisshinkutsu, Tokyo, Nhật Bản, ngày 07/06/2015

Kinh Thủ Lăng Nghiêm 5 (2013): Thêm về bản thể của tánh thấy

Giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM, 28-01-2013.

Kinh Thủ Lăng Nghiêm 6 (2013): Bản chất của 5 uẩn

Giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM, 28-01-2013.

Kinh Vô Lượng Thọ 12: Bỏ nghi hoặc đạt trí tuệ

Bỏ nghi hoặc đạt trí tuệ Giảng tại chùa Xá Lợi, 27-01-2013.

Video mới nhất

Đừng bỏ mồi bắt bóng (3 câu chuyện ngụ ngôn) - TT. Thích Nhật Từ

Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng tại chùa An Lạc, Đăk Lăk, ngày 13-05-2017.

Ba đức của Phật và năm đặc điểm Phật pháp - TT. Thích Nhật Từ

Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng tại Tu viện Quan Âm, ngày 06-05-2017.

Phât Pháp Soi Đường - TT. Thích Nhật Từ

Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Vạn Phúc, Hà Tĩnh, ngày 02-05-2017.

Cuộc đời Đức Phật Thích Ca - TT. Thích Nhật Từ

Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Tượng Sơn, Hà Tĩnh, ngày 01-05-2017.

Pháp học và Pháp hành - TT. Thích Nhật Từ

Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng trong khóa tu Ngày An Lạc lần thứ 19 tại chùa Giác Ngộ, ngày 14-05-2017.

Đức Phật - Nhà cách mạng vĩ đại - TT. Thích Nhật Từ

Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Bửu Quang, ngày 07-05-2017

Vấn đáp: Những điều Phật tử cần làm - Giá trị xuất gia - TT. Thích Nhật Từ

Các câu hỏi:
1/ Những điều Phật tử cần làm
2/ Ngộ nhận về ý nghĩ tu tại tâm
3/ Quả vị Phật trong kinh Đại thừa
4/ Thực tập Bát chánh đạo
5/ Khái quát về Tâm-Ý-Thức
6/ Kinh Liễu Nghĩa và Bất Liễu Nghĩa
7/ Giá trị của xuất gia
8/ Hiến xác cho y học
9/ Giáo dục Phật giáo Việt Nam
10/ Hoài bảo xuất gia
11/ Hiện tượng lạc thiền
12/ Trường phái ăn chay
13/ Trách nhiệm và cam kết trước khi xuất gia
14/ Thực phẩm chay
Được Thầy Nhật Từ giảng trong khóa tu Xuất Gia Gieo Duyên lần 2 tại chùa Giác Ngộ, ngày 04-05-2017

Thông điệp Phật đản 2017 của Tổng Thư ký LHQ - TT. Thích Nhật Từ

TT. Thích Nhật Từ tuyên đọc và phân tích Thông điệp Phật đản năm 2017 của Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres vào ngày 10/05/2017 (nhằm ngày 15/4 Đinh Dậu) tại Chùa Giác Ngộ