CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Pháp thoại

Bước đầu học Phật (26/01/2013)

Giảng cho các Phật tử mới Quy Y tại cơ sở sinh hoạt tạm của chùa Giác Ngộ (139/5 Phan Đăng Lưu, P.2, Q. Phú Nhuận), ngày 26/01/2013

Kinh Thủ Lăng Nghiêm 3 (2013): Nhận diện chân tâm

Giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM, ngày 21/01/2013

Kinh Thủ Lăng Nghiêm 4 (2013): Bản chất tánh thấy

Giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM, ngày 21/01/2013

Dẫn Nhập Triết Học Phật Giáo 3: Bối cảnh xã hội thời đức Phật  (2013)

Giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM, 16-01-2013.

Dẫn Nhập Triết Học Phật Giáo 4: Nền tảng triết học Ấn giáo (16/01/2013)

Giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM, 16-01-2013.

Kinh Thủ Lăng Nghiêm 2 (2013): Phá 7 chấp về Tâm

Giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM, ngày 14/01/2013

Kinh Thủ Lăng Nghiêm 1 (2013): Tổng quan về kinh Thủ Lăng Nghiêm

Giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM, ngày 14/01/2013

Kinh Vô Lượng Thọ 9 (2013): Khích lệ tiến tu

Giảng tại chùa Xá Lợi, ngày 06/01/2013.

Dẫn nhập Triết học Phật giáo 01: 3 giai đoạn Triết học Phật giáo (05/01/2013)

Giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM, ngày 05/01/2013

Dẫn nhập Triết học Phật giáo 02: Phật giáo Nguyên Thủy và Đại Thừa (05/01/2013)

Giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM, ngày 05/01/2013

Video mới nhất

Vấn đáp: Xá lợi Phật, Chuyển Thức thành Trí - TT. Thích Nhật Từ

Các câu hỏi:
1/ Xá lợi Phật, bố thí nội tài
2/ Chuyển Thức thành Trí
3/ Giải nghĩa ngũ uẩn giai không
4/ Khái niệm có và không, 84 ngàn pháp môn
5/ Thiền tông và Tịnh Độ tông
6/ Phá chấp trong kinh Kim Cang
7/ Sắc không trong Bát Nhã tâm kinh
8/ Trường phái cựu dịch và tân dịch, Bồ tát Quan Thế Âm
9/ Gieo trồng hạt giống Phật pháp, con đường đến hạnh phúc

Đã được Thầy Nhật Từ giảng tại TP. Vallejo, Hoa Kỳ, ngày 25-06-2017

Đức Phật cười độ lượng - TT. Thích Nhật Từ

Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng tại đạo tràng Khánh Anh, Hoa Kỳ, ngày 24-06-2017.

Phá chấp diệt khổ trong kinh Kim Cang - TT. Thích Nhật Từ

Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng tại TP. Vallejo, Hoa Kỳ, ngày 25-06-2017.

Cách thức tổ chức khóa tu thiền - TT. Thích Nhật Từ

Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng tại Trường TCPH Đồng Nai, ngày 18-07-2017.

Bí quyết hôn nhân bền vững - TT. Thích Nhật Từ

Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 08-07-2017.

Cần đổi mới "Thực đơn tâm linh" trong nghi thức tụng niệm - TT. Thích Nhật Từ

Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng tại Trường TCPH Đồng Nai, ngày 18-07-2017.

Thiền Tứ Niệm Xứ - Quán Pháp 4: Tứ Thánh Đế - TT. Thích Nhật Từ

Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng tại Trường TCPH BRVT, ngày 18-07-2017.

Vượt qua bệnh than thở và than phiền - TT. Thích Nhật Từ

Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng tại Niệm Phật đường Fremont, Hoa Kỳ, ngày 26-06-2017.