CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Pháp thoại

Thành Duy Thức Luận (2012) - Phần 17: Năm cấp độ chuyển hóa

Giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM, ngày 11/12/2012

Thành Duy Thức Luận (2012) - Phần 16: Ba cấp độ nhận thức (Tam Tự Tính)

Giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM, ngày 10/12/2012

Thành Duy Thức Luận (2012) - Phần 15: Tiến trình sinh tử

Giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM, ngày 10/12/2012

Thành Duy Thức Luận (2012) - Phần 14: Tâm lý bất định

Giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM, ngày 07/12/2012

Thành Duy Thức Luận (2012) - Phần 13: Tâm lý thiện

Giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM, ngày 04/12/2012

Thành Duy Thức Luận (2012) - Phần 10: Nhân duyên của Thức

Giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM, ngày 26/11/2012.

Thành Duy Thức Luận (2012) - Phần 11: Tâm lý phổ quát

Giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM, ngày 26/11/2012

Thành Duy Thức Luận (2012) - Phần 12: Tâm lý chuyên biệt

Giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM, ngày 27/11/2012.

Thành Duy Thức Luận (2012) - Phần 8: Bản chất và phân loại ý thức

Giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM, ngày 13/11/2012.

Thành Duy Thức Luận (2012) - Phần 9: Năm thức giác quan (13/11/2012)

Giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM, ngày 13/11/2012

Thành Duy Thức Luận (2012) - Phần 6: Hạt giống và tính cách con người

Giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM, ngày 06/11/2012.

Thành Duy Thức Luận (2012) - Phần 7: Thức Mạt-na

Giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM, ngày 09/11/2012.

Video mới nhất

Đừng bỏ mồi bắt bóng (3 câu chuyện ngụ ngôn) - TT. Thích Nhật Từ

Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng tại chùa An Lạc, Đăk Lăk, ngày 13-05-2017.

Ba đức của Phật và năm đặc điểm Phật pháp - TT. Thích Nhật Từ

Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng tại Tu viện Quan Âm, ngày 06-05-2017.

Phât Pháp Soi Đường - TT. Thích Nhật Từ

Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Vạn Phúc, Hà Tĩnh, ngày 02-05-2017.

Cuộc đời Đức Phật Thích Ca - TT. Thích Nhật Từ

Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Tượng Sơn, Hà Tĩnh, ngày 01-05-2017.

Pháp học và Pháp hành - TT. Thích Nhật Từ

Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng trong khóa tu Ngày An Lạc lần thứ 19 tại chùa Giác Ngộ, ngày 14-05-2017.

Đức Phật - Nhà cách mạng vĩ đại - TT. Thích Nhật Từ

Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Bửu Quang, ngày 07-05-2017

Vấn đáp: Những điều Phật tử cần làm - Giá trị xuất gia - TT. Thích Nhật Từ

Các câu hỏi:
1/ Những điều Phật tử cần làm
2/ Ngộ nhận về ý nghĩ tu tại tâm
3/ Quả vị Phật trong kinh Đại thừa
4/ Thực tập Bát chánh đạo
5/ Khái quát về Tâm-Ý-Thức
6/ Kinh Liễu Nghĩa và Bất Liễu Nghĩa
7/ Giá trị của xuất gia
8/ Hiến xác cho y học
9/ Giáo dục Phật giáo Việt Nam
10/ Hoài bảo xuất gia
11/ Hiện tượng lạc thiền
12/ Trường phái ăn chay
13/ Trách nhiệm và cam kết trước khi xuất gia
14/ Thực phẩm chay
Được Thầy Nhật Từ giảng trong khóa tu Xuất Gia Gieo Duyên lần 2 tại chùa Giác Ngộ, ngày 04-05-2017

Thông điệp Phật đản 2017 của Tổng Thư ký LHQ - TT. Thích Nhật Từ

TT. Thích Nhật Từ tuyên đọc và phân tích Thông điệp Phật đản năm 2017 của Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres vào ngày 10/05/2017 (nhằm ngày 15/4 Đinh Dậu) tại Chùa Giác Ngộ