CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Pháp thoại

Thành Duy Thức Luận (2012) - Phần 17: Năm cấp độ chuyển hóa

Giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM, ngày 11/12/2012

Thành Duy Thức Luận (2012) - Phần 16: Ba cấp độ nhận thức (Tam Tự Tính)

Giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM, ngày 10/12/2012

Thành Duy Thức Luận (2012) - Phần 15: Tiến trình sinh tử

Giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM, ngày 10/12/2012

Thành Duy Thức Luận (2012) - Phần 14: Tâm lý bất định

Giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM, ngày 07/12/2012

Thành Duy Thức Luận (2012) - Phần 13: Tâm lý thiện

Giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM, ngày 04/12/2012

Thành Duy Thức Luận (2012) - Phần 10: Nhân duyên của Thức

Giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM, ngày 26/11/2012.

Thành Duy Thức Luận (2012) - Phần 11: Tâm lý phổ quát

Giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM, ngày 26/11/2012

Thành Duy Thức Luận (2012) - Phần 12: Tâm lý chuyên biệt

Giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM, ngày 27/11/2012.

Thành Duy Thức Luận (2012) - Phần 8: Bản chất và phân loại ý thức

Giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM, ngày 13/11/2012.

Thành Duy Thức Luận (2012) - Phần 9: Năm thức giác quan (13/11/2012)

Giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM, ngày 13/11/2012

Thành Duy Thức Luận (2012) - Phần 6: Hạt giống và tính cách con người

Giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM, ngày 06/11/2012.

Thành Duy Thức Luận (2012) - Phần 7: Thức Mạt-na

Giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM, ngày 09/11/2012.

Video mới nhất

Giác Ngộ Thoát Khổ Đau - TT. Thích Nhật Từ
Pháp thoại do thầy Nhật Từ giảng tại đạo tràng Giác Ngộ - Hoa Kỳ, ngày 30-05-2017.
Đạo Phật là gì - TT. Thích Nhật Từ
Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Miến Điện, Canada, ngày 25-05-2017
Vấn đáp: Thiền Vipassana - Quý trọng hạnh phúc gia đình - TT. Thích Nhật Từ
Các câu hỏi về: 1/ Thiền Vipassana 2/ Quý trọng hạnh phúc gia đình 3/ Phương pháp chuyển hóa tâm thức 4/ Cốt lõi của đạo Phật 5/ Vượt qua vọng tưởng 6/ Ý thức phụng sự, công quả 7/ Tự ái sai lầm là tự sát 8/ Tuyên bố vô ngã của đức Phật 9/ Thiền-Pháp môn của đại chúng, nỗi sợ chết của người già 10/ Hoằng pháp cho cộng đồng Việt tại Canada 11/ Sống đạo của người tại gia Đã được Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Miến Điện, Canada, ngày 25-05-2017.
Những điều người tu thiền nên biết - TT. Thích Nhật Từ
Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Long Hoa, Canada, ngày 25-05-2017.
Tu trong nghịch cảnh - TT. Thích Nhật Từ
  Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Thuyền Tôn, Canada, ngày 25-05-2017.
Vấn đáp: Các bản kinh trong Tịnh Độ tông - Giảng nghĩa vạn pháp duy thức - TT. Thích Nhật Từ
Các câu hỏi về: 1/ Các bản kinh trong Tịnh Độ tông 2/ Giảng nghĩa vạn pháp duy thức 3/ Vấn nạn của cộng đồng Phật giáo 4/ Có ma hay không? 5/ Tự lực và tha lực Đã được Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Phổ Đà, Canada, ngày 27-05-2017.
Vấn đáp: Khắc phục ngũ dục - Vô lượng pháp môn tu - TT. Thích Nhật Từ
Các câu hỏi về: 1/ Khắc phục ngũ dục 2/ Vô lượng pháp môn tu 3/ Rũ bỏ tự ngã 4/ Buông bỏ phiền não Đã được Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Thuyền Tôn, Canada, ngày 25-05-2017.
Đừng đổ lỗi cho số phận - TT. Thích Nhật Từ
Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Phổ Đà, Canada, ngày 27-05-2017.