CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Pháp thoại

Vượt qua số phận (16/02/2006)
Giảng tại Trung Tâm Bảo Trợ Xã Hội Tân Hiệp, tỉnh Bình Phước, ngày 16-2-2006.
Phật giáo hóa lễ hội tình yêu (13/02/2006)
Giảng tại Chùa Giác Ngộ, ngày 13-2-2006.
Nói về lễ hội tình yêu (11/02/2006)
Giảng tại Chùa Giác Ngộ, ngày 11-2-2006.
Hạnh phúc tuổi già (05/02/2006)
Giảng tại Trung Tâm Bảo Trợ Xã Hội Tân Hiệp, tỉnh Bình Phước, ngày 5-2-2006.
Ngũ phúc lâm môn (05/02/2006)
Giảng tại Chùa Giác Ngộ mùng tám tết, ngày 5-2-2006.
Đầu năm đi chùa (28/01/2006)
Giảng tại Chùa Giác Ngộ, đêm Giao Thừa Bính Tuất 2006.
Triết lý sống qua ngụ ngôn con chó (18-23/01/2006)
Giảng tại Trung Tâm Bảo Trợ Xã Hội Tân Hiệp, tỉnh Bình Phước, ngày 18-1-2006 và Trung Tâm Dạy Nghề Thanh Thiếu Niên 3, ngày 23-1-2006.
Kinh Trung Bộ 32 (Đại Kinh Rừng Sừng Bò) - Pháp môn nào là số một (15/01/2006)
Đại Kinh Rừng Sừng Bò 32 (Giảng tại Chùa Xá Lợi, ngày 15-1-06).
Kinh Dược Sư 7: Phương pháp chuyển nghiệp để sống thọ (06/01/2006)
Giảng tại Đạo tràng Diệu Tâm, ngày 6/1/2006.
Kinh Trung Bộ 29 (Đại Kinh Thí Dụ Lõi Cây) - Chuyển hoá tâm lý tự mãn trong tu tập (01/01/2006)
Đại Kinh Ví Dụ Lõi Cây 29 . Giảng tại Chùa Xá Lợi, ngày 1/1/2006.