CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Pháp thoại

Kinh Trung Bộ 41 & 42 (Kinh Saleyyaka & Kinh Veranjaka) - Đến với đạo Phật (27/08/2006)
Kinh Saleyyaka và Kinh Veranjaka thứ 41-42, giảng tại chùa Xá Lợi, ngày 27-8-2006.
Đạo làm con (07/08/2006)
Giảng tại Chùa Giác Ngộ, ngày 7-8-06.
Bốn thách đố đối với Phật giáo Việt Nam (26/07/2006)
Giảng tại Trường Hạ Đại Tòng Lâm, ngày 26-7-06.
Tháng bảy siêu độ vong linh (23/07/2006)
Giảng tại Chùa Giác Ngộ, ngày 23-7-2006.
Kinh Trung Bộ 40 (Tiểu Kinh Xóm Ngựa) - Chính danh và chính hạnh của người tu (23/07/2006)
Tiểu Kinh Xóm Ngựa 40, giảng tại Chùa Xá Lợi, ngày 23-7-06.
Tình yêu và lý tưởng (28/06/2006)
Giảng tại Chùa Hoằng Pháp, Khóa Tu Mùa Hè dành cho Tuổi Trẻ, ngày 28/06/2006.
Biệt Nghiệp Và Cộng Nghiệp (Phần 1-2) (25/06/2006) Thích Nhật Từ
Giảng tại Thiền Viện Minh Quang - Australia, ngày 25/06/2006
Biệt Nghiệp Và Cộng Nghiệp (Phần 2-2) (25/06/2006) Thích Nhật Từ
Giảng tại Thiền Viện Minh Quang - Australia, ngày 25/06/2006
Thấy Nghe Được Lợi Ích (Phần 1-2) (25/06/2006) Thích Nhật Từ
Giảng tại Ni Viện Thiện Hòa - Australia, ngày 25/06/2006
Thấy Nghe Được Lợi Ích (Phần 2-2) (25/06/2006) Thích Nhật Từ
Giảng tại Ni Viện Thiện Hòa - Australia, ngày 25/06/2006