CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

02. Quán chơn Quán thanh tịnh

Ấn tống
Album: 
Trường ca Quán Thế Âm
Trình bày: 
Xuân Phú
Tác giả: 
La Tuấn Dzũng
Category: 
Trường ca Quán Thế Âm
Bạn: Không có. TB: 3.3 (24 votes)
4.977 lượt nghe.
Bình luận

Bình luận

hoa (chưa được kiểm chứng)
sao bai nao nghe cung hay qua .cam on bbt nhieu lam .nghe ma me luon
18/09/2011 05:54:09 am
adidaphat!
hay tuyet!
22/05/2012 11:37:29 pm

Video mới nhất

Kinh Căn Bản Tu Tập - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng trong khóa tu Xuất Gia Gieo Duyên lần 5 tại chùa Giác Ngộ, ngày 29-05-2019
Kinh Vô Ngã Tướng - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng trong khóa tu Xuất Gia Gieo Duyên lần 5 tại chùa Giác Ngộ, ngày 28-05-2019
Đức Phật và doanh nhân - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Xuân Lan, Quảng Ninh, ngày 04-05-2019
Vấn đáp: Tu là gì? - Không để quá khứ làm khổ tâm - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng tại Nhà hàng chay Tuệ Giác, Hà Nội ngày 03-05-2019
Cái nhìn như thật và cốt lõi thiền Vipassana - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng tại Nhà hàng chay Tuệ Giác, Hà Nội ngày 03-05-2019
Tuyên bố Vesak LHQ 2019 P5 - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng tại HVPGVN TPHCM, ngày 22-05-2019