CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

09. Pháp tu Quan Âm

Ấn tống
Bạn: Không có. TB: 2.7 (29 votes)
4.947 lượt nghe.
Bình luận

Bình luận

quach nhu nguyet (chưa được kiểm chứng)
toi muon tai ve may de danh nghe k duoc
29/01/2011 06:23:17 am
johoa (chưa được kiểm chứng)
hat hay qua that tuyet voi
18/09/2011 05:49:18 am
adidaphat!
oh! con gi hon the!!
22/05/2012 11:43:51 pm

Video mới nhất

Kinh Căn Bản Tu Tập - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng trong khóa tu Xuất Gia Gieo Duyên lần 5 tại chùa Giác Ngộ, ngày 29-05-2019
Kinh Vô Ngã Tướng - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng trong khóa tu Xuất Gia Gieo Duyên lần 5 tại chùa Giác Ngộ, ngày 28-05-2019
Đức Phật và doanh nhân - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Xuân Lan, Quảng Ninh, ngày 04-05-2019
Vấn đáp: Tu là gì? - Không để quá khứ làm khổ tâm - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng tại Nhà hàng chay Tuệ Giác, Hà Nội ngày 03-05-2019
Cái nhìn như thật và cốt lõi thiền Vipassana - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng tại Nhà hàng chay Tuệ Giác, Hà Nội ngày 03-05-2019
Tuyên bố Vesak LHQ 2019 P5 - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng tại HVPGVN TPHCM, ngày 22-05-2019