CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

02. Thiền viện Wat Pah Pong

Ấn tống
Album: 
Phật tại tâm
Trình bày: 
Hướng Dương
Tác giả: 
Ajahn Chah
Category: 
Sách nói
18
Bạn: Không có. TB: 2.6 (32 votes)
7.752 lượt nghe.
Bình luận