CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

13. Thiền cách nào hay nhất?

Ấn tống
Album: 
Phật tại tâm
Trình bày: 
Hướng Dương
Tác giả: 
Ajahn Chah
Category: 
Sách nói
7
Bạn: Không có. TB: 2 (23 votes)
4.179 lượt nghe.
Bình luận