CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

17. Tâm tính và căn cơ

Ấn tống
Album: 
Phật tại tâm
Trình bày: 
Hướng Dương
Tác giả: 
Ajahn Chah
Category: 
Sách nói
16
Bạn: Không có. TB: 3.3 (30 votes)
4.726 lượt nghe.
Bình luận