CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

14. Vô ngã

Ấn tống

14. Vô ngã

Album: 
Phật tại tâm
Trình bày: 
Hướng Dương
Tác giả: 
Ajahn Chah
Category: 
Sách nói
Bạn: Không có. TB: 2.1 (34 votes)
3.901 lượt nghe.
Bình luận