CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Kinh Trung Bộ - 025. Kinh Bẫy mồi

Ấn tống
Album: 
Kinh Trung Bộ (21-40)
Tác giả: 
Đại Tạng Kinh
Category: 
Kinh Trung Bộ
411
Bạn: Không có. TB: 2.8 (36 votes)
8.638 lượt nghe.
Bình luận