CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Kinh Trung Bộ - 027. Tiểu kinh Ví dụ dấu chân voi

Ấn tống
Album: 
Kinh Trung Bộ (21-40)
Tác giả: 
Đại Tạng Kinh
Category: 
Kinh Trung Bộ
429
Bạn: Không có. TB: 2.3 (35 votes)
9.077 lượt nghe.
Bình luận