CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Kinh Trung Bộ (1-20)

Tab chính

Audio: 23
Mp3
Kinh Trung Bộ - 000 - Lời giới thiệu về Đại Tạng Kinh
Kinh Trung Bộ - 000 - Lời giới thiệu của HT. Thích Minh Châu
Kinh Trung Bộ - 000 - Đầu đề Đại Tạng Kinh
Kinh Trung Bộ - 001. Kinh Pháp môn căn bản (a)
Kinh Trung Bộ - 002. Kinh Tất cả lậu hoặc
Kinh Trung Bộ - 003. Kinh Thừa tự Pháp
Kinh Trung Bộ - 004. Kinh Sợ hãi và khiếp đảm
Kinh Trung Bộ - 005. Kinh Không uế nhiễm
Kinh Trung Bộ - 006. Kinh ước nguyện
Kinh Trung Bộ - 007. Kinh Ví dụ tấm vải
Kinh Trung Bộ - 008. Kinh Đoạn giảm
Kinh Trung Bộ - 009. Kinh Chánh tri kiến
Kinh Trung Bộ - 010. Kinh Niệm xứ
Kinh Trung Bộ - 011. Tiểu kinh Sư tử hống
Kinh Trung Bộ - 012. Đại kinh Sư tử hống
Kinh Trung Bộ - 013. Đại kinh Khổ uẩn
Kinh Trung Bộ - 014. Tiểu kinh Khổ uẩn
Kinh Trung Bộ - 015. Kinh Tư lượng
Kinh Trung Bộ - 016. Kinh Tâm hoang vu
Kinh Trung Bộ - 017. Kinh Khu rừng
Kinh Trung Bộ - 018. Kinh Mật hoàn
Kinh Trung Bộ - 019. Kinh Song tầm
Kinh Trung Bộ - 020. Kinh An trú tầm

Videos