CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Pháp thoại tháng 04 năm 2011

Vấn đáp: Đạo Phật đi vào cuộc đời (09/04/2011)
Giảng tại trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội, ngày 09/04/2011
Bình an trong cuộc sống (25/4/2011)
Giảng tại chùa Hoài Nhơn, Đà Nẵng, ngày 25/04/2011.
Chớ nên vương vấn khổ đau (02/04/2011)
Giảng tại chùa Long Viễn, Vĩnh Long, ngày 02/04/2011
Vấn đáp: Nghiệp và tái sinh (09/04/2011)
Giảng tại Hanoi Tourist Building, Hà Nội, ngày 09/04/2011
Vấn đáp: Thờ Phật và Niệm Phật (02/04/2011)
Giảng tại chùa Long Viễn, Vĩnh Long, ngày 02/04/2011
Kinh Pháp Cú 07: Chân dung bậc giác ngộ (10/04/2011)
Giảng tại chùa Xá Lợi, ngày 10/04/2011
Kinh Bách Dụ 4 (Bài 14-18): Do hiểu sai nhân quả (2/4/2011)
Giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 02/04/2011.
Kinh Pháp Cú 19: Người trưởng thành nhân cách (10/04/2011)
Giảng tại chùa Xá Lợi, ngày 10/04/2011
Kinh Pháp Cú 18: Gột rửa bợn nhơ của tâm (03/04/2011)
Giảng tại chùa Xá Lợi, ngày 03/04/2011
Để sinh nhật được tăng phước thọ (14/04/2011)
Giảng tại khu du lịch Suối Tiên, ngày 14/04/2011
Vấn đáp: Không sợ hãi và nhân bản vô tính (04/04/2011)
Giảng tại chùa Đức Hòa, Bình Dương, ngày 04/04/2011
Hộ niệm, tống táng và siêu thoát (16/04/2011)
Giảng tại Tịnh xá Ngọc Phước, Bà Rịa Vũng Tàu, ngày 16/04/2011
Kinh Pháp Cú 10: Quả báo nhãn tiền (04/04/2011)
Giảng tại chùa Đức Hòa, Bình Dương, ngày 04/04/2011
Kinh Bách Dụ 5 (Bài 19-23): Bỏ mê tín, theo nhân quả (16/04/2011)
Giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 16/04/2011.
Nẻo về của ý (02/04/2011)
Giảng tại khóa tu Một Ngày An Lạc thứ 143, chùa Phổ Quang, ngày 02/04/2011
Vấn đáp: Nắm và buông...(07/04/2011) Thích Nhật Từ
Giảng tại chùa Đình Quán, Hà Nội, ngày 07/04/2011

Video mới nhất

Kinh Căn Bản Tu Tập - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng trong khóa tu Xuất Gia Gieo Duyên lần 5 tại chùa Giác Ngộ, ngày 29-05-2019
Kinh Vô Ngã Tướng - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng trong khóa tu Xuất Gia Gieo Duyên lần 5 tại chùa Giác Ngộ, ngày 28-05-2019
Đức Phật và doanh nhân - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Xuân Lan, Quảng Ninh, ngày 04-05-2019
Vấn đáp: Tu là gì? - Không để quá khứ làm khổ tâm - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng tại Nhà hàng chay Tuệ Giác, Hà Nội ngày 03-05-2019
Cái nhìn như thật và cốt lõi thiền Vipassana - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng tại Nhà hàng chay Tuệ Giác, Hà Nội ngày 03-05-2019
Tuyên bố Vesak LHQ 2019 P5 - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng tại HVPGVN TPHCM, ngày 22-05-2019