CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Pháp thoại tháng 04 năm 2011

Tab chính

Videos

Kinh Pháp Cú 12: Biết thương chính mình (08/04/2011)
Giảng tại chùa Bát Mẫu, Hà Nội, ngày 08/04/2011
Kinh Pháp Cú 21: Hãy làm những việc nên làm (24/04/2011)
Giảng tại chùa Xá Lợi, ngày 24/04/2011
Chín bỏ làm mười: Nghệ thuật sống hạnh phúc (24/04/2011)
Giảng tại chùa Phổ Quang, ngày 24/04/2011
Kinh Pháp Cú 14: Giá trị làm người (09/04/2011)
Giảng tại chùa Bát Mẫu, Hà Nội, ngày 09/04/2011
Bình an trong cuộc sống (25/4/2011)
Giảng tại chùa Hoài Nhơn, Đà Nẵng, ngày 25/04/2011.
Vấn đáp: Đạo Phật đi vào cuộc đời (09/04/2011)
Giảng tại trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội, ngày 09/04/2011
Chớ nên vương vấn khổ đau (02/04/2011)
Giảng tại chùa Long Viễn, Vĩnh Long, ngày 02/04/2011
Vấn đáp: Nghiệp và tái sinh (09/04/2011)
Giảng tại Hanoi Tourist Building, Hà Nội, ngày 09/04/2011
Vấn đáp: Thờ Phật và Niệm Phật (02/04/2011)
Giảng tại chùa Long Viễn, Vĩnh Long, ngày 02/04/2011
Kinh Pháp Cú 07: Chân dung bậc giác ngộ (10/04/2011)
Giảng tại chùa Xá Lợi, ngày 10/04/2011