CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Kinh Pháp Cú 18: Gột rửa bợn nhơ của tâm (03/04/2011)

Ấn tống
Album: 
Pháp thoại tháng 04 năm 2011
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Kinh Pháp Cú, Pháp thoại 2011
Giảng tại chùa Xá Lợi, ngày 03/04/2011
1.065
Bạn: Không có. TB: 2.4 (36 votes)
10.223 lượt nghe.
Bình luận