CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Kinh Pháp Cú 12: Biết thương chính mình (08/04/2011)

Ấn tống
Album: 
Pháp thoại tháng 04 năm 2011
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Kinh Pháp Cú, Pháp thoại 2011
Giảng tại chùa Bát Mẫu, Hà Nội, ngày 08/04/2011
1.059
Bạn: Không có. TB: 3 (26 votes)
11.039 lượt nghe.
Bình luận