CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Chớ nên vương vấn khổ đau (02/04/2011)

Ấn tống
Album: 
Pháp thoại tháng 04 năm 2011
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Pháp thoại 2011
Giảng tại chùa Long Viễn, Vĩnh Long, ngày 02/04/2011
2.534
Bạn: Không có. TB: 1.5 (37 votes)
14.228 lượt nghe.
Bình luận