CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Vấn đáp: Không sợ hãi và nhân bản vô tính (04/04/2011)

Ấn tống
Album: 
Pháp thoại tháng 04 năm 2011
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Pháp thoại 2011
Giảng tại chùa Đức Hòa, Bình Dương, ngày 04/04/2011
607
Bạn: Không có. TB: 1.4 (29 votes)
8.030 lượt nghe.
Bình luận