CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Phật Học Ứng Dụng 3: Đạo đức học chính trị (27/09/2011)

Ấn tống
Bạn: Không có. TB: 3.2 (15 votes)
9.437 lượt nghe.
Bình luận

Bình luận

Đồng Thiền (chưa được kiểm chứng)
Nam mo Bon su Thich Ca mau ni Phat! Con la phat tu o Quang Ngai, thuong xuyen truy cap và nghe thay thuyet phap. Con hoc hoi và van dung thuc hanh co nhieu huu ich. Con cung kinh cam on Thay! Kinh chuc Thay va cung cac qui thay, chu tang chua Phổ Quang than tam thuong lac, phap the kinh an, dao luc kien co, tinh tan tren con duong tu hanh de dan dat dai chung qui Phat tu ngay cang tot hon. NamMoADiDaPhat!
05/10/2011 09:24:09 pm