CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Kinh Bách Dụ 11 (Bài 47 - 51): Nỗ lực vượt qua nghèo và khó (26/09/2011)

Ấn tống
Bạn: Không có. TB: 2.7 (39 votes)
10.928 lượt nghe.
Bình luận

Bình luận

Duyên (chưa được kiểm chứng)
Nam Mô A Di Đà Phật! Cảm ơn Thầy!
08/11/2011 02:11:40 pm