CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Pháp thoại tháng 11 năm 2012

Tab chính

Videos

Ý nghĩa cầu siêu thai nhi (04/11/2012)
Giảng tại chùa Huệ Quang, Q10, ngày 04/11/2012
Thành Duy Thức Luận (2012) - Phần 6: Hạt giống và tính cách con người
Giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM, ngày 06/11/2012.
Cày ruộng hạnh phúc (27/11/2012)
Giảng tại địa chỉ sinh hoạt tạm của chùa Giác Ngộ (139/5 Phan Đăng Lưu, P2, Q. Phú Nhuận), ngày 27/11/2012
Thành Duy Thức Luận (2012) - Phần 7: Thức Mạt-na
Giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM, ngày 09/11/2012.
Dẫn nhập vào đạo Phật (28/11/2012)
Giảng nhân lễ quy y Tam Bảo tại cơ sở sinh hoạt tạm của chùa Giác Ngộ (139/5 Phan Đăng Lưu, P2, Q. Phú Nhuận), ngày 28/11/2012
Tâm thức học Phật giáo 01: Giới thiệu bao quát (09/11/2012)
Giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM, ngày 09/11/2012
Tâm thức học Phật giáo 01: Nguồn tâm thức (09/11/2012)
Giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM, ngày 09/11/202
Hạnh phúc của đời người (13/11/2012)
Giảng tại địa điểm sinh hoạt tạm thời của chùa Giác Ngộ, ngày 13/11/2012
Thành Duy Thức Luận (2012) - Phần 8: Bản chất và phân loại ý thức
Giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM, ngày 13/11/2012.
Lợi ích của việc nghe Phật pháp (18/11/2012)
Giảng tại chùa Ấn Quang, ngày 18/11/2012