CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Tâm thức học Phật giáo 01: Nguồn tâm thức (09/11/2012)

Ấn tống
Album: 
Pháp thoại tháng 11 năm 2012
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Pháp thoại 2012
Giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM, ngày 09/11/202
323
Bạn: Không có. TB: 2.3 (24 votes)
6.158 lượt nghe.
Bình luận