CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Vấn đáp: Phóng hào quang tiếp dẫn và vật lý học, luân hồi là có thật, chết trùng, sự và lý vãng sinh, chư Ni và việc quy y cho Phật tử, tiêu chí làm tu sĩ, cách thờ phượng của người Phật tử

Ấn tống
Album: 
Pháp thoại tháng 01 - 2016
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Vấn đáp, Pháp thoại 2016
Giảng tại chùa Hoàng Xá,Hưng Yên, ngày 16/01/2016 129
Bạn: Không có. TB: 2.9 (33 votes)
8.493 lượt nghe.
Bình luận