CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Vấn đáp: Thoát khỏi những giấc mơ và mất ngủ

Ấn tống
Bạn: Không có. TB: 2.7 (16 votes)
5.342 lượt nghe.
Bình luận

Bình luận

Phật Tử Paris (chưa được kiểm chứng)
Chúng con rất ngạc nhiên và rất là tiếc không được đến nghe Thầy giảng. Chúng con đã thăm hỏi nhưng được cho biết là Thầy sẽ không có buổi giảng nào ở Paris. Con đoán là vì lý do thời tiết nên Thầy đã cho thời pháp bất ngờ nầy.Chúng con mong sẽ có đủ phước duyên để được Thầy cho một buổi giảng pháp khi Thầy quang lâm lần sau. Chúng con cầu nguyện hồng ân Tam Bảo gia hộ Thầy thân tâm thường lạc, phật sự viên thành, chúng sanh dị độ.Nam Mô A Di Đà Phật.Chúng con kính lễ Thầy.
11/07/2014 04:23:44 pm

Video mới nhất

Cách chọn đề tài l Phương pháp nghiên cứu
TT. Thích Nhật Từ giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM, ngày 11/11/2021.
TT. Nhật Từ giảng trong khóa tu Ngày An Lạc 04/04/2021
TT. Thích Nhật Từ giảng trong khóa tu Ngày An Lạc tại chàu Giác Ngộ, 04/04/2021.
Khái quát văn học Phật giáo Pali
TT. Thích Nhật Từ giảng tại trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia TP.HCM, ngày 01/04/2021.
5 pháp quán của Bồ-tát Quán Thế Âm trong Kinh Pháp hoa
TT. Nhật Từ thuyết giảng nhân kỷ niệm Bồ-tát Quán Thế Âm đản sanh (19/02 AL), ngày 31/03/2021, tại chùa Giác Ngộ.
Vì sao không được hạnh phúc?
TT. Nhật Từ giảng trong khóa tu Tuổi Trẻ Hướng Phật tại chùa Giác Ngộ, ngày 28/03/2021.
Tài liệu và đề tài l Phương pháp nghiên cứu
TT. Thích Nhật Từ giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM, ngày 11/11/2020.
Bản chất và giá trị của Niết-bàn
TT. Nhật Từ giảng trong khóa tu Ngày An Lạc tại chùa Giác Ngộ, ngày 28/03/2021.
Kỹ năng ghi chép bài giảng l Phương pháp nghiên cứu
TT. Nhật Từ giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM, ngày 03/11/2021.