CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Chữ Hòa trong đạo Phật (15/06/2007)

Ấn tống
Album: 
Pháp thoại tháng 6 năm 2007
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Pháp thoại tại Mỹ 2007, Pháp thoại 2007
Giảng tại Đạo tràng Phổ Hòa, San Jose, ngày 15-06-07. 82
Bạn: Không có. TB: 2.4 (19 votes)
6.391 lượt nghe.
Bình luận