CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Pháp thoại

Đón nhận bảy phước lành
Giảng tại chùa Tượng Sơn, Hà Tĩnh, ngày 15/02/2013.
Đừng để bị ghét bỏ
Giảng tại cơ sở sinh hoạt tạm của chùa Giác Ngộ, ngày 23/10/2014
Vấn đáp: Phước báu tụng kinh, niệm Phật, niêm hoa vi tiếu, họa tùng khẩu xuất (22/09/2013) Thích Nhật Từ
Giảng tại chùa Tường Vân, ngày 22/09/2013 và chùa Xá Lợi ngày 01/09/2013
Bài học từ khổ hạnh lâm, thực tập 6 ba-la-mật (08/03/2013)
Giảng tại Khổ Hạnh lâm, Bồ Đề Đạo Tràng, Ấn Độ, ngày 08/03/2013
Chất lượng cuộc sống
Giảng tại chùa Ấn Quang, ngày 30/11/2014
Cốt lõi kinh A Di Đà
Giảng tại chùa Linh Thứu, Berlin, CHLB Đức, ngày 03/08/2014.
Kinh Trường Bộ 09 – Kinh Potthapada – Tưởng, Trí tuệ và Cực lạc (06/06/2014) - Thích Nhật Từ
Giảng tại chùa Tường Vân, Huyện Bình Chánh, TP.HCM, ngày 06/06/2014
Logic học Phật giáo (2014) - Bài 1: Nhân minh Phật giáo
Giảng tại HVPGVN tại Tp.HCM ngày 20/12/2013.
Vượt qua tâm lý tủi phận
Giảng tại chùa Pháp Linh, Đồng Nai, ngày 25/12/2014
Bảy điều bớt nhỏ mang lại hạnh phúc lớn
Giảng tại chùa Kim Linh 1, Tiền Giang, ngày 24/08/2014
Vấp đáp: Phá thai là giết người và Tránh mang thai ngoài ý muốn (17/06/2014)
Giảng tại chùa Hoằng Pháp, Huyện Hốc Môn, TP.HCM, ngày 17/06/2014

Video mới nhất

Nền tảng thiền Vipassana - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 07-04-2019
Ba điều đức Phật không làm được - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 04-04-2019
Lễ cầu siêu cho nghệ sĩ Anh Vũ tại chùa Ấn Quang tối ngày 10/04/2019.
TT. Thích Nhật Từ cùng Tăng đoàn và Phật Tử chùa Giác Ngộ làm lễ cầu siêu cho nghệ sĩ Anh Vũ tại chùa Ấn Quang tối ngày
Văn hóa đi chùa và các biến tướng - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ trả lời phỏng vấn đài phát thanh truyền hình Vĩnh Long tại chùa Giác Ngộ, ngày 05-04-2019
Bài 6: Phương pháp trích dẫn - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng tại HVPGVN TPHCM cơ sở 1, ngày 30-03-2019
Tam vô lậu học - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng tại Việt Nam Quốc Tự, ngày 31-03-2019
Bài 5: Cước chú và hậu chú - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng tại HVPGVN TPHCM cơ sở 1, ngày 30-03-2019