CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Pháp thoại

Tương Lai Trong Tay Ta (07/02/2009)
Giảng tại Trung Tâm Bảo Trợ Xã Hội Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 07/02/2009
Thần Tài Gõ Cửa (02/02/2009)
Giảng tại Chùa Giác Ngộ, ngày 02/02/2009
Giải Trừ Nghiệp Chướng Trong Kinh Dược Sư (01/02/2009) Thích Nhật Từ
Giảng tại Chùa Hội An, Trị An, Đồng Nai, ngày 01/02/2009
Triết Lý Về Trâu (17/01/2009) Thích Nhật Từ
Giảng tại Chùa Long Quang - Tân Châu - An Giang, ngày 17/01/2009
Tranh Chăn Trâu Thiền Tông (04/01/2009) Thích Nhật Từ
Giảng tại Chùa Xá Lợi, ngày 04/01/2009
Ý nghĩa tự thiêu của Bồ tát Quảng Đức (23/05/2013)
Giảng tại chùa Xá Lợi, ngày 23/05/2013
Tự tại giữa thăng trầm
Giảng tại nhà hàng chay Mandala, Sài Gòn, ngày 27/09/2014.
Bốn thề nguyện lớn (18/02/2014)
Giảng tại chùa Phước Long tỉnh Khánh Hòa, Tp Nha Trang, ngày 18/02/2014
8 tướng cát tường (04/07/2013)
Giảng tại Delhi, Ấn Độ, ngày 04/07/2013
Đặt gánh nặng xuống để sống hạnh phúc
Giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 12/02/2015
Vượt qua kiến chấp và vọng tưởng trong kinh Lăng Già
Giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM, ngày 11/10/2014.

Video mới nhất

Tuyên bố Vesak P2: Đạo Phật và trách nhiệm cùng chia sẻ - TT. Thích Nhật Từ
Tuyên bố Vesak P2: Đạo Phật và trách nhiệm cùng chia sẻ - TT. Thích Nhật Từ
Lễ bế mạc khóa tu Xuất Gia Gieo Duyên lần 5 tại Chùa Giác Ngộ
Lễ bế mạc khóa tu Xuất Gia Gieo Duyên lần 5 tại Chùa Giác Ngộ
Năm điều cần ghi nhớ - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ nhắc nhở giới tử trong lễ bế mạc khóa tu XGGD lần V tại chùa Giác Ngộ, ngày 31-05-2019
KHÓA KINH CHÚ LĂNG NGHIÊM TẠI HVPGVN cơ sở LMX Tháng 05-2019
Hội đồng Điều hành, Ban giảng huấn, Ban quản viện Tăng - Ni, 750 Tăng Ni sinh Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM tháng 05-2019
KHÓA KINH BỔN MÔN PHÁP HOA TẠI HVPGVN cơ sở LMX Tháng 05-2019
Hội đồng Điều hành, Ban giảng huấn, Ban quản viện Tăng - Ni, 750 Tăng Ni sinh Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM tháng 05-2019
Ý nghĩa của xuất gia - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng trong lễ thế phát Xuất gia gieo duyên lần V tại chùa Giác Ngộ, ngày 26-05-2019
Tuyên bố Vesak Liên Hiệp Quốc Điều 1 - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 17-05-2019