CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Pháp thoại

Kinh Lăng Già 14: Vì sao không ăn thịt
Giảng tại học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM, ngày 04/11/2014
Ôm mộng đổi đời (31/05/2014)
Giảng tại chùa Từ Quang, ngày 31/05/2014
Phóng sinh cứu mạng (15/12/2013)
Giảng tại chùa Ấn Quang, ngày 15/12/2013
Dẫn nhập triết học Phật giáo 09: Chiến tranh và hòa bình (03/04/2013)
Giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM, ngày 03/04/2013
Khởi Tín Luận 01: Khái Quát Về Khởi Tín Luận
Giảng tại học viên Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM, ngày 22/12/2014
Đi chùa, ăn chay, niệm Phật, tụng kinh và tu trì
Giảng tại chùa Bạch Liên, tỉnh Đồng Tháp, ngày 16/08/2014
Ý nghĩa lễ cầu siêu (01/01/2014)
Giảng tại chùa Kim Sơn, Cà Mau, ngày 01/01/2014
Ý nghĩa cầu an và cầu siêu (20/04/2013)
Giảng tai chùa Bửu Trì, Cần Thơ, ngày 20/04/2013
Khởi Tín Luận 05: Chân như của tâm và chân như của sự vật
Giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM, ngày 05/01/2015
Các đức tính của bạn thiện
Giảng tại chùa Đại Giác, Sóc Trăng, ngày 09/09/2014
Dấu ấn Phật pháp (Tam pháp ấn và tứ diệu đế) (22/06/2014)
Giảng tại chùa Phổ Quang, Quận Tân Bình, TP.HCM, ngày 22/06/2014

Video mới nhất

Tuyên bố Vesak P2: Đạo Phật và trách nhiệm cùng chia sẻ - TT. Thích Nhật Từ
Tuyên bố Vesak P2: Đạo Phật và trách nhiệm cùng chia sẻ - TT. Thích Nhật Từ
Lễ bế mạc khóa tu Xuất Gia Gieo Duyên lần 5 tại Chùa Giác Ngộ
Lễ bế mạc khóa tu Xuất Gia Gieo Duyên lần 5 tại Chùa Giác Ngộ
Năm điều cần ghi nhớ - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ nhắc nhở giới tử trong lễ bế mạc khóa tu XGGD lần V tại chùa Giác Ngộ, ngày 31-05-2019
KHÓA KINH CHÚ LĂNG NGHIÊM TẠI HVPGVN cơ sở LMX Tháng 05-2019
Hội đồng Điều hành, Ban giảng huấn, Ban quản viện Tăng - Ni, 750 Tăng Ni sinh Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM tháng 05-2019
KHÓA KINH BỔN MÔN PHÁP HOA TẠI HVPGVN cơ sở LMX Tháng 05-2019
Hội đồng Điều hành, Ban giảng huấn, Ban quản viện Tăng - Ni, 750 Tăng Ni sinh Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM tháng 05-2019
Ý nghĩa của xuất gia - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng trong lễ thế phát Xuất gia gieo duyên lần V tại chùa Giác Ngộ, ngày 26-05-2019
Tuyên bố Vesak Liên Hiệp Quốc Điều 1 - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 17-05-2019