CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Pháp thoại

Hạnh ban vô úy của Bồ-tát Quan Thế Âm 2 (31/10/2004)
Thầy Thích Nhật Từ giảng tại chùa Phước Long,ngày 31/10/2004.
Liễu quán (12/10/2004)
Thầy Thích Nhật Từ giảng tại chùa Liễu Quán, San Jose, ngày 12/10/2004.
Vấn đáp Phật Pháp tại chùa Xá Lợi (22/08/2004)
Giảng tại chùa Xá Lợi, 22/08/2004