CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

09. Sự khác biệt giữa lòng yêu thương và lòng lưu luyến

Ấn tống
Album: 
Bảy bước yêu thương
Trình bày: 
Hướng Dương
Tác giả: 
Đức Dalai Lama
Category: 
Sách nói
39
Bạn: Không có. TB: 2.8 (13 votes)
4.774 lượt nghe.
Bình luận