CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

10. Lòng yêu thương là nền tảng của nhân loại

Ấn tống
Album: 
Bảy bước yêu thương
Trình bày: 
Hướng Dương
Tác giả: 
Đức Dalai Lama
Category: 
Sách nói
80
Bạn: Không có. TB: 2.6 (13 votes)
4.739 lượt nghe.
Bình luận