CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

12. Bước thứ năm: Sức mạnh của lòng từ bi

Ấn tống
Album: 
Bảy bước yêu thương
Trình bày: 
Hướng Dương
Tác giả: 
Đức Dalai Lama
Category: 
Sách nói
17
Bạn: Không có. TB: 2.8 (12 votes)
4.800 lượt nghe.
Bình luận